projekty europejskie komputer Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim kursy rozwijanie kompetencji poczucie własnej wartości technikum budowlane technik budowlany auto-cad architekt terenów zielonych matematyka języki obce projektowanie komputerowe zieleni Politechnika Krakowska
Budownictwo to jest to Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
A A A

Budownictwo to jest to!

Celem projektu jest...

dostosowanie umiejętności 260 uczniów trzech techników budowlanych w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11 do wymagań pracodawców i uczelni wyższych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół służące podniesieniu zdolności tych uczniów do przyszłego zatrudnienia, a w szczególności
  • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia przez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki;
  • rozwój kompetencji kluczowych uczniów przez udział w zajęciach pozalekcyjnych dopasowujących treści kształcenia do wymagań rynku pracy i uzupełniających programy nauczania;
  • podnoszenie jakości procesu kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie przez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479, e-mail: bud@szih.pl